Welkom op de website van
Huurdersvereniging Goeree Overflakkee!  
Op onze site willen we u op de hoogte houden van wat wij doen, van het laatste nieuws, 
en over álles dat met huren en wonen te maken heeft.
                                                                              
                                                                                                               Laatst bijgewerkt op 27-08-2019
 
 U bent van harte welkom op ons
inloop spreekuur iedere donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur.  
 
  
                      (juli en augustus beperkt aanwezig
 
Onder het kopje  welkom/laatste nieuws vindt u verslag over de   
       actie van woningcorporatie over de verhuurdersheffing.
 
 
    Geïnteresseerd in artikelen over energie?
 zie kopje publicaties / energie 
 
*****  

     
 
 Nog geen lid
   
    Lid worden is eenvoudig stort € 5,= op     
    rekening NL67INGB0004941449 t.n.v.
    HV Goeree Overflakkee onder duidelijke
    vermelding van uw postcode, huisnummer
    en NIEUW LID
 
 
 
Ons privacy beleid toegevoegd onder het kopje organisatie
              
 
 Afbeelding invoegen
 
                
  Achterbanraadpleging. 
 
Wij willen graag uw mening horen, daarom hebben wij een email adressenlijst om onze leden te vragen hoe zij over bepaalde zaken denken.
Wilt u meedoen aan onze achterbanraadpleging geef dan uw emailadres aan ons door, dan krijgt u een paar maal per jaar een vraag voorgelegd.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!