Over ons en hoe het begon.

 
In 1996 werd door ontevreden huurders een onafhankelijke huurdersvereniging opgericht, Huurdersvereniging Middelharnis (HVM). Onafhankelijk van verhuurders, met een duidelijke eigen mening: de mening van  huurders!

Op 26 april 2005 werd, na de fusie van de Woningbouwverenigingen Middelharnis en bouwvereniging  "Samenwerking” te Oude Tonge, samen  met enkele wijzigingen in de statuten de naam van de HV-Middelharnis veranderd in: "Huurders Vereniging Woonbelang” (HVW).

Na de fusie van "Bouwvereniging Sommelsdijk", de "Bouwvereniging  Dirksland" en de "Woningbouwvereniging Den Bommel', tot "FidesWonen" (1 jan. 2013), kregen we bij het overleg met FidesWonen ook contact met de "HV Uw Belang Ons Belang”, opgericht 29 november 2007. 
Daar de huurdersbelangen voor beide HV’s gelijk waren en ook de nieuwe Huurwet in zicht kwam, werd snel duidelijk dat het veel efficiënter zou zijn de krachten te bundelen.
Dit geschiedde  en resulteerde in de oprichting van een nieuwe huurdersvereniging met de naam:
"Huurders Vereniging Goeree Overflakkee”. 
Vanaf 1 mei 2016 is deze vereniging nu actief en vanaf 1 juli 2016 zijn we ook de huurdersvereniging voor huurders van "Beter Wonen" te Ooltgensplaat.

Het doel van de vereniging is de belangen, in ruime zin van het woord, van huurders op gebied van wonen te behartigen. De huurdersvereniging doet dat door overleg te voeren met o.a. Woongoed GO, FidesWonen, Beter Wonen Ooltgensplaat, de gemeente en ook andere instellingen die zich bezighouden met sociale woningbouw en de verhuur hiervan. Eén en ander zoals geregeld in de "Huurwet”. Verder behandelen wij problemen over de leefomgeving binnen de gemeente en andere zaken die van belang zijn voor de huurders. Dus ook individuele klachten!

De vereniging was ook actief ter verbetering van het milieu. Onze milieu commissie, sinds 2009 als zelfstandige "Commissie Milieu Middelharnis", is al jaren bezig en niet zonder succes, om de stank van enkele bedrijven te verminderen of liever op te heffen. Men ging zelfs tot aan de "Raad van Staten". Het heeft duidelijk geholpen!  Ofschoon zelfstandig ze krijgen nog steeds onze steun.

De vereniging is lid van de Woonbond, de overkoepelende organisatie van huurdersverenigingen. Zij behartigen de belangen nationaal, bij regering, Tweede Kamer en andere nationale organisaties op gebied van wonen.

Wij maken ook gebruik van het recht om, in de raden van commissarissen van de genoemde corporaties, commissarissen bindend voor te dragen na zorgvuldige selectie. In de drie corporaties hebben wij dan ook huurdersleden in de Raden van Commissarissen. Een à tweemaal per jaar hebben  we daar informeel contact mee.

Bent u huurder, dan is deze vereniging ook uw belang!
Nog geen lid, meld u aan.
Lidmaatschap slechtst € 5,-- per jaar.