Word lid van onze vereniging!
 
De contributie bedraagt  slechts € 5.00 per jaar.

Maak dit bedrag over op onze bankrekening:
NL67INGB0004941449
t.a.v. Huurdersvereniging Goeree Overflakkee

vermeldt bij "omschrijving" uw:
naam, postcode, huisnummer en de tekst  "nieuw lid”.
( de bank geeft te weinig informatie over wie de storting doet!)

Zodra uw betaling binnen is ontvangt u een bevestiging, onze informatie boekjes en/of eventuele ander informatie of correspondentie.
Wilt u meer weten, of hebt u interesse om ons bij te staan, neem contact op.
 
Wilt u meedoen aan onze achterbanraadpleging stuur dan uw email adres naar HVGO44@hotmail.com
U krijgt dan van ons een paar maal per jaar een vraag, waarover we graag uw mening horen.