Leden

Bestuursleden

Dhr.  K de Boed                   (voorzitter)
Dhr.   G. Gertenbach           (secretaris)
Mevr. W. Noteboom             (penningmeester)
Dhr.   A Prinsen                   (ledenadministratie)                        

Bezorgers

18 vrijwilligers.
       Organisatie HV Goeree-Overflakkee
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Verkorte1   
Statuten 
  
1zonder privé     
    gegevens         

 


Afbeelding invoegen

Huurderscommissarissen in R.V.C

Dhr. Mr. T. Abbo                   Dhr. J.H. Willems                


* R.v.C: Raad van Commissarissen.

Rooster van aftreden bestuurders

 


2023
2024
2025 2026  2027
 
28


   Dhr. G. Gertenbach

 X
X
   Mevr. W. Noteboom
 


X
X
   Dhr. K. de Boed

X  
 X               
   Dhr. A. Prinsen  


 
X        X