Leden

Bestuursleden

Dhr.   M. van der Klooster   (voorzitter)
Dhr.   G. Gertenbach           (secretaris)
Mevr. W. Noteboom             (penningmeester)
Dhr.   K. de Boed                 (tweede secretaris)
Dhr.   A Prinsen                   (ledenadministratie)                        Dhr.   W. Heistek                 (algemeen lid)

Bezorgers

       Organisatie HV Goeree-Overflakkee
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Verkorte1   
Statuten 
  
1zonder privé     
    gegevens         

 


Afbeelding invoegen

Huurderscommissarissen

Dhr. Mr. T. Abbo               Dhr.B. van Dam                   Dhr. J.H. Willems                


* R.v.C: Raad van Commissarissen.

Rooster van aftreden bestuurders

 


2022
2023
2024 2025   2026
 

   Dhr. M, van der Klooster

 
X

                X
   Dhr. G. Gertenbach

  X


   Mevr.W. Noteboom
 
X


X

   Dhr. K. de Boed


  X
                
   Dhr. A. Prinsen  

X
 

      X      
   Dhr. W. HeistekX

                 X